سی کلینر: برای پاکسازی پارتیشن C از فایل های اضافی

سی کلینر: برای پاکسازی پارتیشن C از فایل های اضافی گاهی درایو C کامپیوترت بطور عجیبی پر می شه در حالی که خودت مطمئنی که فایل های سنگینتو جای دیگه ای ذخیره کردی و به درایو سی کاری نداشتی. جای نگرانی نیست؛ چون با کار نرم افزار ها و مرورگر به تدریج فایل هایی در سی ذخیره می شه که این... Read more »
مهر ۲۵, ۱۳۹۴ / ۰