تفاوت واژگان رایج انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی

تفاوت واژگان رایج انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی مهمترین چیزهایی که در انگلیسی بریتانیایی نسبت به آمریکایی نامی متفاوت دارند کدامند؟ اگر داری انگلیسی را در سطوح ابتدایی می خوانی، نیازی نیست به تفاوت های بین انگلیسی بریتانیایی و آمریکایی زیاد اهمیت بدهی. چراکه در این مقطع، مهمترین نکته ای که باید روی آن تمرکز داشته باشی تقویت... Read more »
اردیبهشت ۲۰, ۱۳۹۵ / ۴