ما و ستارگان

ما و ستارگان

ما فرزندان ستارگانیم   بخش هایی از گفته های دلنشین پروفسور برایان کاکس، فیزیکدان (و بهتره اضافه کنم: هنرمند) انگلیسی:... Read more »